Menu

     Interviews & reportages

In deze rubriek kunt u interessante interviews en reportages lezen over hetgeen zich in de volks- en blaasmuziek afspeelt. Heeft u interesse om een onderwerp onder de aandacht te brengen dan kunt u contact opnemen via info@volksmuziekcentrale.nl. Onze site kent momenteel een gemiddeld bezoekersaantal van meer dan 125 per dag die dagelijks meer dan 500 pagina's inzien. Wij bereiken dus een brede doelgroep. Veel leesplezier. Binnenkort wordt dit gedeelte vernieuwd.


    Voorwaarden

De Volksmuziekcentrale kan in geen enkel opzicht verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud, danwel gevolgen daaruit voortvloeiende, van publicaties in deze rubriek. Alle publicaties dienen, direct danwel indirect, betrekking te hebben op de volks- en blaasmuziek. Plaatsing is uitsluitend mogelijk volgens afspraak. Onderwerpen kunnen, zonder opgaaf van redenen, geweigerd worden door De Volksmuziekcentrale.